13’ler Meclisi Nedir Dünyayı Onlar mı Yönetiyor?

Dünyayı yönettiği iddia edilen ve adına 13’ler meclisi veya 13’ler kraliyet konseyi denilen bu yapıyı oluşturan aileler kimlerdir? İşte sizin için hepsini bir araya topladık. 

1

Rothschild Ailesi

Illuminati komplolarını araştırırken, bir isim tekrar tekrar ortaya çıkmaya devam ediyor:  Rothschild.

Mayer Amschel Rothschild’in oğulları, beş ana Avrupa ülkesinde aile bankaları kurar.  Avrupa’da savaş başladıktan sonra  her iki tarafa da silah satarak muazzam bir zenginlik biriktirdikleri söylenir. Günümüzde dahi, Rothschild’in kontrolünde olan siyasetçilerin kararlarını, insanlar için değil bu aile için neyin iyi olduğuna göre belirlediği iddia ediliyor.

2

Rockefeller Ailesi

Dünyanın en güçlü ailelerinden biri olan Rockefeller’ler çok zengin bir servete ve güce sahiptir. Rockefeller ailesi, gayrimenkulleri ve sanayideki varlıklarının yanı sıra siyasi bağlantılarının büyüklüğüyle de ünlüdür. , illuminati gözlemcileri kontrolünde, satanizmi geliştirme adına pek çok dini yapılanmaya büyük miktarlarda para akıttığı söylenir.

Ayrıca, Dış İlişkiler Konseyi gibi illuminati ön gruplarını oluşturmada da hep öncü olmuşlardır.

3

DuPont Ailesi

Amerikan endüstrisinin en önemli ailelerinden biri olan DuPont (veya Dupont veya Du Pont) ailesinin izine, 1700’lü yılların ortalarında Paris’te rastlanır. ABD’nin  özellikle Delaware eyaletinde, muazzam gayrimenkullerinin yanı sıra dünya sanayisine yön veren  holdinglere sahipler.

Ailenin bir çok ferdinin, Masonluk , Bilderberg ve Üçlü Komisyon (Trilateral Commission) gibi çeşitli Illuminati ön gruplarıyla bağlantıları vardır.

4

Astor Ailesi

Astor ailesi, yakın tarihteki en zengin insanları temsil ediyor ve adları 1720’lere kadar gidiyor. Güçleri ve zenginlikleri, New York’un her yerinde, insanların gözüne girecek derecede markalarıyla kendini gösteriyor. Dikkat çeken aile üyeleri arasında,  Titanik kazasında yaşamını yitiren bir kişi de var.

Kabala çizgisinden çıktığı için öldürüldüğü yolunda söylentiler çıkmıştır.

Babaları John Jacob Astor

5

Bundy Ailesi

Kafatası ve Kemikler (the Skull and Bones) cemiyeti marifetiyle devşirdikleri kişileri Amerika siyaseti ve hükumetlerine yerleştirmekle ünlenmiş bir ailedir. 

Baba Harvey Hollister Bundy ve iki oğlu William ile McGeorge, muazzam derecede önemli Illuminati yapılanmalarında ve projelerinde kilit rol oynamaktadırlar.

Bu projeler arasında Manhattan Projesi, CIA, milli güvenlik meseleleri, özel hukuk ve Illuminati tarafından kurulan Dış İlişkiler Konseyi (Foreign Relations) dahildir.

6

Collins Ailesi

İlluminati yapılanmasının nispeten gizli ve gözde ailelerinden biri Collins Ailesidir. Ailenin geçmişi ve kökeni hakkında pek az bilgi mevcuttur.  Kabalanın duayen ailesi oldukları ve New England satanist yapılanmasıyla alakalı güçlü bağlantılara sahip oldukları söylenmektedir. 

Ailenin ünlü fertleri arasında astronot Michael Collins ve aktris Joan Collins ve kızkardeşi yazar Jackie Collins var. 

Yani illuminatinin İngiltere ayağı diyebiliriz. 

Michael Collins

7

Freeman Ailesi

İlluminatinin az bilinen, esrarengiz ailelerinden biri.  Fransız Sion Kardeşliğinin kurucusu olan aile, günümüz satanist yapılarından Öz Yardım Hareketinin (self  help movement) baş aktörleri durumundadır. 

8

Kennedy Ailesi

Kennedy adı, nesiller boyu geriye uzanan bir Amerikan siyasi hanedanlığı ile zenginliği, gücü ve imtiyazı taşıyor.  Aile fertlerinin çoğu,  başkan olan John F. Kennedy  de dahil ABD hükumetlerinde hep önemli  konumlarda bulundu. Fakat bu ailenin bazı fertleri, amerikan halkı için hizmet üretmeyi düşünmek gibi büyük bir gaflete düşünce sonları kötü oldu.  Joseph Kennedy’nin  haylaz çocukları Joseph Jr., John ve Robert gizemli koşullar altında trajik uçlarla karşılaştılar.

Güçleri son yıllarda biraz azaldı, ancak Kabine’de hala büyük etkileri olduğu söyleniyor.

9

Li Ailesi

Li, Çin’de en yaygın isimlerden biridir, bu nedenle bu aile  hakkında güvenilir bilgi bulmak zor. Bununla birlikte büyük nüfusu ile illuminatinin yeni dünya düzeninde baş rol oynayacağı kesin gibi. 

Başbakan Li Peng, Çin’in batılılaşmasında önemli rol oynarken, ailenin diğer bireyleri Çin ve Hong Kong’daki büyük üretim alanlarına ve uçsuz bucaksız bir servete sahip olmakla meşgul.

10

Onassis Ailesi

Yunan denizciliğinin efendileri Onassis’ler, eski Illuminati ayinlerine yapılan önemli bir Avrupa bağlantısını temsil etmektedir.  Onassis gemileri dünyanın dört bir yanındaki yük transit işlerinde büyük önem taşıyor ve Illuminati’ye nereden ve ne zaman hizmet gideceği konusunda güç veriyor.  En tanınmış Onassis üyeleri, Aristotle Onassis (1975’de öldü) ve karısı Jackie ( o da 1975’te öldü) Jackie ikinci evliliğini başkan Kennedy ile yapmıştı.

Onassis ailesinin diğer zengin ailelere bağlantıları var ve etkili Satanistler olduğu söyleniyor.

11

Reynolds Ailesi

İlluminatinin gizemli ailelerinden biri. Amerikan hükumetlerinin yol vermesiyle bağımlılık yapan ilaçların üretimini yapan ve dünyaca ünlü RJ Reynolds sigara üreticisi bir aile.  Çok sayıda yüksek mertebeli mason üyesi olan, illüminatinin bilumum ön yapılanmaları ve satanist örgütleriyle bağı olan bir Aile.

12

Russell Ailesi

Hıristiyan restorasyon bakanı Charles T. Russell, başta Yehova Şahitleri olmak üzere çeşitli dini grupların ortaya çıkardığı “İncil Öğrencisi” hareketini kurmada önemli bir rol oynamıştır. Bu grupların gerçekte Satanizm için alanlar oluşturma amaçlı olduğu ve üyelerinin Illuminatide kullanılmaya hazırlandığı söylenmekte.

Aile fertlerinin Skull ve Bones, Masonlar ve ABD Hükumetlerinde lider pozisyonlarında bulunduğu gözlenmekte.

13

Van Duyn Ailesi

Illuminatinin en az tanınan ailelerinden biri olan bu aile, Amerika’nın  ve özellikle New York şehrinin kuruluşunun başında bulunan önde gelen Hollandalı ailelerden biridir. Ailenin, ABD hükumetinin dokusuna uygun bir yapıda olduğu, Avrupa’nın servetine ve gücüne sahip olduğu ve zihin kontrol projelerine aşırı gizlilik içinde bağlı olduğu söyleniyor.

 

13'ler meclisi nedir diye baktığımızda, Pek çok iddiaya göre; dünyayı "13'ler Kraliyet Konseyi" denilen, bankacılık, finans ve medyayı tekelinde bulunduran gezegenin en zengin aileleri yönetmektedir

 Hiyerarşiye göre; dünya 13’ler Kraliyet Konseyi’nin, 300’ler Komitesi’ne verdiği talimatlarla yönetilmektedir. En tepedeki 13’ler Kraliyet Meclisi’ne bağlı 300 kişi, 13’ler Kraliyet Konseyi’nin alt kadrosunda yer alıyor ve emirleri yerine getiriyorlar.

İlluminati, aslında 13 adet en zengin ailelerin genel ismidir. Bu aileler, aynı zamanda birçok gizli teşkilâtın ve devlet bürokrasilerinin de üst düzey üyeleridir. İlluminati hiyerarşisi içinde çeşitli komiteler mevcuttur. 300’ler Meclisi’nin (Komitesi) amacı şöyle belirlenmektedir:

13'ler meclisi nedir

   “Kalıcı, seçilmemiş (feodal sistem formunda, meclis tarafından atanmış)  ailevî oligarkların egemenliği altında, tek bir dünya hükümeti ve tek birimli para sistemi. Bu Tek Dünya varlığı içerisinde, hâkim sınıfların hizmetine uygun, 1 milyar kişi kalana dek savaş, hastalık, açlık gibi sebeplerle geri kalan nüfus tasfiye olacaklardır.”

   “Orta sınıf olmayacaktır sâdece egemenler ve hizmetkârlar olacaktır. Bütün kanunlar, legal bir sistem altında, dünya mahkemeleri pratiğine bağlı olarak birleşik ve tek biçimli olacaktır. Bu kanunlar Tek Dünya Hükümeti Polisi ve Tek Dünya Ordusu tarafından desteklenecektir ve bu tek dünyanın millî sınırları olmayacaktır. Sistem, Refah Devleti temelinde yapılanacaktır; İtaatkâr olanlar ve hizmet edenler yaşamlarını sürdürme hakkıyla ödüllendirilecekler; çeteleşenler ise öldürülecek veya kanun dışı olarak ilân edileceklerdir. Bunun anlamı, bu ‘kanun dışı’ insanları herkesin öldürebilme hak ve yetkisi olacaktır.”

Dolar üzerine sembollerini yerleştirmişler!

Doların da üzerinde bulunan 13 kademeli piramit, dünyaya hakim olmak isteyen Siyonistlerin teşkilat şemasıdır. Bu işareti İlluminatlar 1 Mayıs 1776 yılında sembol olarak almışlardı. Bu tarihe atıfta bulunmak için de piramidin en alt katına (dolar üzerinde) MDCCLXXVI tarihini atmışlardır. Bu, zannedildiği gibi bağımsızlığı simgelemez. İşte bu piramidin zirvesinde Lucifer; ya da kendi deyimleriyle “Evrenin Ulu Mimarı”nın gözü vardır. Altında üç kabalist; sırasıyla 13’ler meclisi, 33’ler meclisi, 300’ler kulübü vardır ve bunlar asla görünmezler. Hiç kimse bunların kim olduğunu bilmez. Onların altında yalnızca ucu görünen fakat kimsenin içinde ne olduğunu bilmemesi gereken ve de bilmeyen teşkilatlar gelir.

 

13'ler konseyi nedir

Söz konusu üçgenin içindeki göz sembolü, Lucifer, yani Şeytan’ın gözüdür. Eğik bakmaktadır ve şaşıdır. Masonlar karşılaştıklarında toka yaparken sağ ellerinin baş parmağı diğerinin eline özel şekilde bastırmakta ve gözlerini de bu resimde olduğu gibi eğik olarak tutarak aşağıya doğru bakmaktadırlar. Siyonizm’in inancına göre Şeytan, Cennet’ten kovulduktan sonra şimdi yeryüzünde “Ben-î İsrail’e (İsrailoğulları’na) mensup insanlar vasıtasıyla Tanrıdan intikam alacakmış Bu piramidin en altındaki birinci basamağı “HUMANÎSMUS”, yani bütün insanlığı ifade etmektedir.

Böylece bu piramit, Siyonizm’in bütün insanlığı, yani yeryüzündeki 6 milyar insanı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir. Bu piramitte de görüldüğü gibi dünya hakimiyetini tesis, bir diğer ifadeyle 6 milyar insanı yani bütün insanlığı kontrol için kurulan sistem gizlilik ve itaat esasına dayanmakta, en tepedeki yöneticilerin arzularının yerine getirilmesi plân ve programlarının uygulanabilmesi için bütün dünyaya yayılmış böyle bir piramit sistemi esas alınmaktadır. Bu piramitte en alttaki insanlığın üstündeki kademeleri 3 grupta toplamak mümkündür:

Bütün diğer masonik örgütler ona bağlı!
  1. Halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar: Bunlar 3 kademe halindedir.

    Rotary, Lion, Diner, Propeller ve YMCA

    Mavi Localar

    Önlüksüzm Masonlar

  1.  Ucu gözüken, büyük kısmı gizli olan kademeler. Bunlar, 5 kademedir:

    B’nai B’rith ve Bilderberg Teşkilatları: Bu kademe, Ara Koordinasyon kademesi olup görünen en   yüksek yönetim kademesidir.

    Büyük şark Locası: (Fransız mason locası teşkilatları)

    Komünizm: (Rusya mason locası)

    İskoç Locası Teşkilatı: l – 33° (İngiliz mason locası)

    York Locası Teşkilatı: (Alman mason locası)

  1. Hiç görünmeyen gizli kademeler. Bunlar da 4 kademedir:

      RT: (En üst gizli kademe: 3 Kabalistten müteşekkil en üst komuta kademesi.)

      13’ler Meclisi

      33’ler Meclisi

      300’ler Kulübü Sanhedrin: (En üst yönetim meclisi).

En alttaki insanlık ile beraber bu kademeler 13 kademeyi oluşturmaktadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: