Erkek İsimleri ve Anlamları Modern Klasik Geniş Çaplı Arşiv

2018 yılında erkek bebek mi bekliyorsunuz? Önce sağlıklı ve güzel bebekleriniz olmasını dileriz.. Arşivimizdeki, erkek bebek isimleri içerisinde anlamlarıyla birlikte inceleyip beğeneceğiz bir ismi bulacağınıza eminiz.

A

Erkek İsimleri

Anne ve babalar, bebeklerine kavuşacakları günü beklerken bir yandan da ona isim verme telaşına düşerler. Akıllarından geçen bazı isimler olsa bile isterler ki, erkek isimleri içerisinde en güzelini kendi bebeklerine versinler.  Buyursunlar, işte size alfabetik sırayla en geniş isim kataloğu.

ÂBDİ: Kulluk ve itaat eden

ABDİL: Mert, yiğit, asil adam

ABDULKADİR: Allah’ın kulu

ABDULLAH: Allah’ın kulu

ABDÜL: İbadet edenler kulluk yapanlar

ABDÜLVAHAP: İbadet edenler kulluk yapanlar

ÂBİDİN: İbadet edenler kulluk yapanlar

ACUN: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

ADNAN: Üstün insan

AFFAN: Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu

AFŞAR: Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı

ÂGAH: Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık

AĞA: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse

AĞCA: Rengi beyaza yakın, beyazca akça,

ÂHİ: Arkadaş, dost, cömert, yiğit

AHMED(T) : Çok övülmüş, beğenilmiş.

AKA: Büyük, saygıdeğer kimse, ağa

AKABEY: Varlıklı kimse, ağa ve bey

AKAD: Mezopotamya’da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad

AKALP: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit

AKAN: Akıp gitmekte olan

AKARCA: Akıp giden su, akan su, akarsu

AKARSEL: Akıp giden sel

AKATA: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

AKAY: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, ağa

AKBA: Sazlık, bataklık

AKBARAN: Ak güç

AKBATU: Temiz ve güçlü

AKBATUR: Namuslu ve yiğit

AKCAN: Temiz can

AKDEMİR: Dövme demir

AKDENİZ: Ülkemizin güneyindeki deniz

AKER: Namuslu yiğit

AKERGİN: Ak ve olgun

AKGÜÇ: Namuslu ve güçlü

AKGÜN: Aydınlık gün, mutlu gün

AKHAN: Ak soylu han

AKIN: Düşman ülkelerine yapılan saldırı

AKINALP: Akın yiğidi

 

AKINER: Akın eri, akın yapan er

AKKOR: Beyaz kor, beyaz ateş

AKKÖZ: Ak renkte göz, ak kor

AKMAN: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı

AKMERİÇ: “Ak gibi Meriç” duru sulu Meriç

AKÖZ: Özü ak, temiz

AKPOLAT: Ak çelik, Manas Destanı’nda geçen bir ad

AKSAN: Temiz, lekesiz ün

AKSEL: Beyaz sel

AKŞİT: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu

AKTAN: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık

AKTAŞ: Beyaz taş, kireçtaşı

AKÜN: İyi ad, temiz ad, temiz ün

ALATAN: Güneş’in doğuşundan önceki vakit

ALAZ: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev

ALÇIN: Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş

ALGAN: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren

ALGIN: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, güzel

ALHAN: Al renkli prens

ALİ: Yüce, yüksek, ulu

ALİCAN: Cana yakın, kanı sıcak, candan.

ÂLİŞAN: Şan ve şerefi yüce olan.

ALİŞİR: Aslan Ali.

ALKAN: Kızıl kan

ALKIM: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı

ALKIN: Korkusuz, yiğit, kızıl kın

ALP: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit

ALPAGO: Yenilmez savaşçı, cengaver

ALPAGU: Tek başına düşmana saldıran yiğit

ALPAGUT: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

ALPAĞAN: Yiğit

ALPASLAN: Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

ALPAY: Yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel

ALPER: Cesur asker, yiğit asker

ALPEREN: Hem din adamı hem komutan olan yiğit

Erkek İsimleri​

ALPDEMİR: Yiğit ve demir gibi

ALPDOĞAN: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan

ALPHAN: Yiğit han

ALPKAN: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

ALSAN: Ünlen, san, al tanın

ALTAN: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan

ALTANER: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

ALTAY: Altın, yüce dağ, Asya’da bir Türk budunu

ALTEMUR: Demirin korlaşmış kırmızı hali.

ALTUĞ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu

ALTUNÇ: Kızıl tunç

ALTUNER: Çok değerli kimse, altın yiğit

ÂMİR: İmar eden

AMMÂR: Bir yeri bakımlı hale getiren

ANI: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

ANIL: Sakin, ağır, amaç, her zaman an

ARAL: Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar

ARAN: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak

ARAS: Doğu Anadolu’da bir ırmak, Erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal

ARAT: Yürekli kişi, yüreklilik

ARCA: Çam, çam ağacı, temiz

ARDA: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği

ARHAN: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han

ARI: Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek

ARICA: Temizce arı gibi

ARICAN: Temiz kimse

ARIKAN: Saf kan, temiz kan, soylu kan

ARMAN: Dürüst ve temiz kişi

ARIN: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş

ARINÇ: Erinç, huzur, barış

ARKAN: Arı kan, temiz kan, soylu kan

ARKIN: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

ARKUT: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu

ARMAĞAN: Birine karşılıksız olarak verilen ödül

ARMAN: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan

ARSLAN: Aslan

ARTUN: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

AŞKIN: Çok, fazla, üstün,  aşmış, ileri, üzüm bağ, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar

ATA: Baba, dede, soyun büyüğü

ATABEY: Saygıdeğer kimse, Selçuklular döneminde bir unvan

ATACAN: Hoşgörüsü olan kimse, babacan

ATAHAN: Büyük yönetici, ata durumundaki han

ATAK: Atılgan yiğit, yürekli

ATAKAN: Atalardan gelen kan

ATALAY: Benim atam, tanınmış, ünlü

ATAMAN: Ata, ata kişi, başkan, başbuğ

ATÂULLAH: Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu

ATIL: İleri doğru fırla

ATILGAN: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı

AVŞAR: İşi hemen yapan

AYAZ: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk

AYBARS: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila’nın amcasının adı)

AYBERK: Ay kadar güzel olan

AYBORA: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, Ay ve fırtına

AYDIN: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık

AYHAN: Oğuz Han’ın oğlu

AYKAN: Kanı parlak ve canlı

AYKUT: Armağan, mükafat, ödül

AYMETE: Ay ve Hun İmparatoru Mete’den oluşmuş bir ad

AYPOLAT: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam

AYTEKİN: Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli

AYTUN: Ay ve gece, Aylı gece

AYTUNA: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli

AYTUNCA: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli

AYTUNÇ: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam

AYVAZ : Koca, eş

AZRAK: Çok az bulunur, değerli

B

Erkek Bebek İsimleri

Bir annenin en mutlu anı; doğumdan sonra bebek  kucağına verildiğinde ona ismiyle hitap ettiği an olsa gerek.  Bebeği erkek ise, oğlum, yavrum sözlerinin devamında ismini anıp hoş geldin dünyaya demesidir. 

BABACAN: Cana yakın, güvenilir, anlayışlı

BAHA: Değer, kıymet, zariflik, üstünlük

BAHADIR: Yiğit, cesur, kahraman, batur

BALAMİR: Bir Türk hükümdarı

BALKIR: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar

BARAN: Durağanlığı harekete çeviren etken, güç, ulu, yüksek

BARANALP: Güçlü yiğit

BARANSEL: Güçle ilgili, güçlü sel

BARÇIN: Süslü ipekli kumaş

BARIN: Güç, baran, Türk boylarından birinin adı

BARIŞ: Savaştan ya da dargınlıktan sonra iki yanın uzlaşması

BARKIN: Görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin

BARLAS: İyi savaşan, savaşçı yiğit

BARTU: En eski Türk hanlarından birinin adı

BARTUNÇ: Güçlü tunç

BAŞAR: Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş

BAŞARAN: Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren

BAŞER: Başta gelen kimse, başta gelen er

BAŞHAN: Hanların başı

BATI: Güneş’in battığı yön

BATIBEK: Batı beyi

BATIHAN: Batının sultanı, hanı

BATTAL: Kahraman, cesur, çok büyük

BATU: Güçlü, yiğit, alp, kudretli, güneşin battığı yön

BATUHAN: Altınordu devletinin kurucusu

BATUR: Alp, yiğit, yürekli, bahadır

BATURALP: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

BATURAY: Hem yiğit hem Ay gibi olan

BAYBARS: Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan

BAYBORA: Hem zengin hem fırtına gibi

BAYHAN: Zengin han

BAYKAL: Yaban atı, Moğolistan’da büyük bir göl

BAYKAM: Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse

BAYKAN: Soylu kimse, zengin ve soylu

BAYSAL: Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu

BAYSAN: Varlıklı ve ünlü

BEDİR: Dolunay. Ayın on dördü gibi güzel

BEDİZ: Açık, belli, görünen.

BEHA: Ender, zor bulunan

BEHÇET: Sevinç, güler yüzlü, şirin

BEHİR: Deniz

BEHLÜL: Çok gülen, hayır sahibi, cömert

BEHNAN: İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen

BEHRAM: Merih yıldızı

BEHZAT: Soyu güzel, doğuştan asil

BEKER: Güçlü, kuvvetli

BEKİR: İlk çocuk, genç, taze, sabah erken kalkan

BEKTAŞ: Akran, eş

Erkek Bebek İsimleri​

BEKTÜRK: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan

BENER: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi

BERA: Fazilet, meziyet sahibi

BERAN: Koç başı

BERDAN: Eşitliği sağlayan kimse

BERGE: İz

BERGİN: Güçlü, kuvvetli

BERHAN: Sağlam, güçlü kan, güçlü komutan

BERK: Sert, sağlam, katı, yıldırım

BERKAL: Sağlam, güçlü, sert ol

BERKAN: Şakıyan, parıldayan

BERKANT: Bozulamaz yemin, sağlam, güçlü

BERKAY: Güçlü ve ay gibi

BERKE: Kamçı, kırbaç

BERKER: Güçlü, sağlam erkek

BERKİN: Güçlü, sağlam

BERKKAN: Geçmişi sağlam olan kimse

BERKMAN: Kişiliği sağlam olan kimse

BERKSAN: Adı, sanı sağlam bilinen

BERKSAY: Sert kaya

BERKTAN: Tanyeri gibi güzel ve güçlü

BERTAN: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse

BEŞER: İnsan

BEŞİR: Müjdeleyen, güler yüzlü

BİLAL: Suyla ıslatan; ıslaklık, su

BİLAN: Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri

BİLGE: Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse

BİLGEALP: Bilgili ve cesur kişi

BİLGEHAN: Derin bilgi sahibi hakan

BİLGEKAĞAN: Bilgili ve savaşçı kişi

BİRANT: Yemin, tek ant

BİRCAN: Yekvücut

BİRKAN: Aynı kandan, aynı soydan olan

BİROL: Bir tane olan

BİŞR: Güler yüzlü

BOĞAÇHAN: Efsaneleşmiş Türk kahramanı

BOLAT: Çelik gibi sert

BORA: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar

BORAHAN: Sert hakan

BORAN: Rüzgar şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı

BUĞRA: Erkek deve

BUĞRAHAN: Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad

BULUT: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi

BURAK: Hazret-i Muhammed aleyhi selamın Miraç’ta bindiği atın ismi

BURHAN: Sağlam delil, kanıt

BURKAY: Buruk ay

BÜKE: Pehlivan, bilgili, zeki kişi, ejderha

BÜLENT: Yüksek, yüce, uzun

C

En Güzel Erkek İsimleri

Şüphesiz her insanın beğeneceği isimler farklı olacaktır. Herkes kendince en güzelini bulup oğluna bir ömür boyu sesleneceği ismi vermek isteyecektir. Bulmanız kolay olsun diye uzunca araştırıp en güzel erkek isimlerini bir arada derledik.  

CABBAR: Kuvvet sahibi, becerikli

CABİR: Cebreden, zorlayan, galip gelen

CAFER: Çay, dere, küçük akarsu

CAHİT: Çalışan, çaba gösteren, inatçı

CALP: Güçlü

CAN: Yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet, aziz, sevgili

CANBERK: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam

CANDAR: Silahlı asker

CANER: Yürekten sevilecek kimse, can dostu

CANİP: Yan, taraf, yön

CANKAT: “Cana can kat katmak” tan buyruk, ailemize can katasın

CANKUT: Kutlu kimse, uğurlu can

CARULLAH: Allah’a yakın olan, Allah dostu

CANDEMİR:  Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli

CANPOLAT: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse

CANTEKİN: Biricik can, can şehzade

CELÂL: Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi

CELALETTİN: Büyüklük, ululuk, dini savunan

ÇELEBİ: Efendi, görgülü ve ince insan

CEM: Hükümdar, şah

En Güzel Erkek İsimleri​

CEMAL: Yüz güzelliği

CEMALETTİN: Dinin güzeli, dinin cemali

CEMALİ: Yüzü güzel olan, güzellik sahibi

CENAP: Büyük, şerefli

CERRAH: Ameliyat yapan, operatör

CEVAT: Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden

CEVDET: Güzel, kusursuz, cömert, olgun

CEVHERİ: Cevher sahibi

CEYHUN: Orta Asya’da bir ırmak

CEZMİ: Azimli, kararlı

CİHAN: Dünya, alem, kainat, yeryüzü

CİHANGİR: Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren

CİHANŞAH: Dünyanın padişahı

CİHAT: Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan

CİVAN: Genç, taze, delikanlı

COŞKU: Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan

COŞKUN: Aşırı heyecanlı, çok duyarlı

CÜBEYİR: Küçük kahraman, küçük yiğit

CUMA: Haftanın günü

CUMALİ: Değerli, yüce biçimde bir araya getirilmiş olan

CÜNEYT: Küçük asker, askercik

Ç

Güzel Erkek İsimleri

Özellikle anneler, erkek bebeklerinin isimleri güzel olunca, kendilerinin de güzel olacağına dair bir inanca sahiptir.  O yüzdendir ki, güzel erkek isimleri içinde belki aklına gelmeyen bir başka isim bulurum diye bir arayışa girerler. İşte size genişçe isim veri tabanı niteliğinde bir post. 

ÇABA: Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç

ÇAĞ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç

ÇAĞAN: Mutlu gün, bayram

ÇAĞATAY: Cengiz Han’ın oğlu

ÇAĞDAŞ: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır

ÇAĞLAR: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar

ÇAĞLAYAN: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan

ÇAĞMAN: Çağdaş kimse, çağın insanı

Güzel Erkek İsimleri

ÇAĞRI: Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş

ÇAKIR: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse

ÇELEBİ: Görgülü, bilgili, olgun, Bektaşi piri

ÇELİK: Su verilip sertleştirilen demir, polat

ÇETİN: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp

ÇETİNALP: Zorlu ve yiğit, sert yiğit

ÇEVİK: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı

ÇINAR: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç

D

Erkek Çocuk İsimleri

Bazı ebeveynler daha bekarken bile oğlum olursa ona şu ismi vereceğim diye akıllarından geçirirler. Bazıları ise ancak doğumdan sonra erkek çocuk isimleri arasından hangisine karar vereceklerini düşünürler.  Buyurun bu sayfada erkek çocukları için çok sayıda isim mevcut.

DÂHİ: Üstün zekâlı, son derece zeki, anlayışlı

DÂİ: Dua eden, duacı, hak dine çağıran

DALAN: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

DÂNÂ: Çok bilen, bilgili

DANİŞ: Bilgi, bilme, biliş, ilim

DANİŞMENT: Bilgili,  âlim

DÂVER: Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar

DAVUT: Her zaman doğruyu söyleyen, yapan kimse

DEĞER: Kıymet, baha, kadir, itibar, ehliyet, kabiliyet

DEMİR: Dayanıklı bir maden

DEMİRALP: Demir gibi sağlam yiğit

DEMİRAY: Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel

DEMİRCAN: Demir gibi sağlam kimse

DEMİRKAN: Sağlam ve güçlü kan

DENİZ: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su

DENİZHAN: Ünlü Oğuz Destanı’na göre, Oğuz Han’ın altı çocuğundan en küçüğü

DEREN: Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen

DERİN: Yüzeyin ağzından uzak olan, çok içten gelen

DERVİŞ: Allah için alçak gönüllüğü kabul eden

DEVRİM: Olumlu yönde önemli değişimlere yol açan hareket

DİKMEN: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Dilmen: Dil bilen kimse, dilci

DİLAVER: Yiğit, yürekli, erkek

Erkek Çocuk İsimleri

DİLHAN: İçten, gönülden söyleyen

DİNÇ: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı

DİNÇALP: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit

DİNÇER: Güçlü er, güçlü kimse

DİNÇTÜRK: Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk

DİREN: Karşı koy, dayan, bir tarım aracı

DİRLİK: Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç

DOĞA: Tabiat

DOĞAN: Bir kuş, şahin, atılgan ve yiğit

DOĞANALP: Şahin ve yiğit yiğit kimse

DOĞANAY: Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay

DOĞU: Güneş’in doğduğu yönden

DOĞUER: Doğu yiğidi

DOĞUŞ: Doğma, doğma biçimi, yaradılış

DOLUN: Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın on dördü

DOLUNAY: Yuvarlaklaşmış ay, , Ay’ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse

DORA: Doruk

DORUK: Dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepe

DURUKAN: Temiz kan, saf kan

DÜLGER: Marangoz

E

Erkek Çocuk İsimleri

Kız olsun erkek olsun, en önemlisi  dünyaya sağlıklı bir çocuk getirmektir. Ama bundan sonra hangi isim verileceği söz konusu olacaktır.  Bazı aileler, bebeklerinin isimlerinin anlamlı olmasına önem verirler. Sizin için isim kataloğumuzu anlamlarıyla birlikte oluşturduk. 

ECEHAN: Hanların başı

ECMEL: En güzel, en yakışıklı

ECVET: En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan

EDE: Ata, büyük kardeş, ağabey

EDHEM: Kara donlu, yağız at

EDİZ: Değerli, ulu, yüce, yüksek

EFE: Batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı

EFEKAN: Yiğit bir soydan gelen

EFGAN: Feryat, ağlayıp inleme

EFKAN: Bağırıp çağırma

EFKEN: Atıcı, yıkıcı

EFLAH: Tamamıyla kurtulan, en çok talihe kavuşan

EGE: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı

EGEMEN: Üstün, sözünü geçiren

EKİN: Tohumdan harmana kadar aldığı durum

EKMEL: En olgun, mükemmel

EKMELEDDİN: Dinin tamamı, dinin en olgunu

EKREM: Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan

EMCED: Çok şerefli ve haysiyet sahibi

EMİR: Bir kavmin, şehrin başı, reisi

EMRE: Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, abi, beylerbeyi

ENES: İnsan

ENGİN: Uçsuz bucaksız deniz

ENVER: Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel

ERALKAN: Al kanlı yiğit

ERALP: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi

ERALTAY: Altay dağlarından gelmiş yiğit

ERAY: Ay gibi yiğit

ERBERK: Sağlam, yiğit, sert yiğit

ERBUĞ: Yiğitler başı, komutan

ERCÜMENT: Muhterem, şerefli, itibarlı

ERDAĞ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit

ERDEM: Fazilet

ERDİN: Ereğine ulaştın, olgunlaştın, yetiştin

ERDİNÇ: Dinç yiğit

EREK: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç

EREZ: Delice otu da denilen bir bitki

ERGİN: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş

ERGUN: Sert başlı, oynak ve hızlı giden at

ERGÜN: Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar

Erkek Çocuk İsimleri

ERHAN: Yiğit hakan

ERİM: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi

ERİNÇ: Mutluluk içinde yaşama, dirlik

ERİZ: Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu

ERK: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik

ERKAM: Rakamlar, isimler

ERKAN: Esaslar, direkler, reisler

ERKE: İşe çevrilebilen güç

ERKİN: Bağımsız hareket eden

ERKMEN: Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse

ERKUT: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit

ERMAN: Er kişi, yiğit kişi

EROL: Yiğit ol, erkek ol, er ol

ERSAN: Yiğit ünlü, er sanlı

ERSİN: Erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın

ERTAN: Şafaktan önce

ERTAYLAN: Yiğit ve uzun boylu kimse

ERTEKİN: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens

ERTEN: Erkek tenli

ERTUĞRUL: Temiz, yürekli, doğru insan

ERTÜRK: Yiğit Türk, erkek Türk

ERYİĞİT: Yiğit erkek

ESAT: Çok uğurlu ve mutlu

ESED: Aslan, Gazanfer, cesur

ESENER: Sağlıklı yiğit

ESENTÜRK: Sağlıklı Türk

ESER: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur

ESMEN: Esen yel gibi kimse

ESVED: Siyah, esmer

EŞREF: En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan

ETHEM: Kusursuz, noksansız

ETİ: M.Ö. 1900-1200 yıllarında Orta Asyalı bir ulus

EVRAN: Baht, büyük yılan

EVRE: Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama

EVREN: Var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya

EVRİM: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme

EYMEN: Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki

EYÜP: Tövbe eden, hatalarına pişman olan

EZGÜ: İyi kimse

EZRAK: Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan

 

 

F

En Güzel Erkek Bebek İsimleri

Ebeveynler, bebekleri için her şeyin en güzelini isterler. Tabi ki ilk önce en güzel erkek ismi üzerinde düşünürler. Biz de size yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden çok sayıda erkek bebek ismini bir araya getirdik. Size kalan, bebeğiniz için en güzelinin hangisi olduğuna karar vermek olacak. 

FAHRETTİN: Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık

FAHRİ: Ücretsiz gurur kaynağı iş yapan

FALİH: İsteğine kavuşan, başaran

FARİS: Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi

FARUK: Hak ile bâtılı ayıran

FASİH: Güzel, düzgün ve açık konuşan

FATİH: Fetheden, zapt eden, aşan

FATİN: Zeki, anlayışlı

FAYSAL: Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç

FAZIL: Fazilet sahibi, üstün

FAZLI: İyilik, fazilet, erdem, lütuf

FAZLULLAH: Üstün ve değerli

FEDA: Kurban olma, gözden çıkarma

FEDAİ: Canını esirgemeyen, can vermeye hazır

FERAMUZ: Şanlı, şerefli, ün kazanmış

FERAMUŞ: Hatırdan çıkan, unutulan

En Güzel Erkek Bebek İsimleri

FERDİ: Bireysel, tek başına

FERHAN: Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun

FERHAT: Sevinç, neşe sahibi

FERİDUN: Tek başına, eşsiz

FERİDÜDDİN: Dinin en üstünü

FERİT: Sıralanmış inci taneleri, tek başına, emsalsiz

FERMAN: Emir. Padişahların tarafından verilen emir

FERRUH: Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın

FETTAH: Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran

FEVZİ: Galip gelen, üstün olan

FEYYAZ: Bereketli, gür, verimli,  eli açık

FEYZULLAH: Allah Teâlâ’nın feyzi

FIRAT: Bir nehir adı

FUAT: Kalp, gönül

FURKAN: İyi ile kötü arasındaki farkı gösteren

FUZULİ: Fazla, anlamsız, yersiz

G

Modern Erkek İsimleri

Bazı ailelerse bilindik isimler yerine fazla duyulmamış değişik isim arayışına girerler. Kataloğumuzda bulunan çok miktardaki modern erkek isimleri arasında arzularına uygun bir isim çıkacaktır diye düşünüyoruz.

GALİP: Kazanan, başarılı

GAZANFER: Yiğit, aslan gibi cesur

GAZİ: Savaştan sağ dönen

GEDİZ: Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi’nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe

GENCAY: Ayın ilk zamanki durumu

GENCER: Delikanlı, genç yiğit

GENÇ: Yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç

GENÇALP: Genç yiğit

GENÇER: Delikanlı, genç yiğit

GERAY: Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay

GEVHERİ: Pırlanta gibi temiz insan.

GIYAS: Yardım eden

GIYASETTİN: Dinin yayılmasına yardımı dokunmuş kişi

GİRAY: Uygun, yaraşır, eski Kırım hanlarının unvanı

GİRGİN: Herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse

GÖKALP: Gök gözlü yiğit

GÖKAY: Mavi Ay; gökyüzündeki ay

GÖKBERK: Mavi ve gözlü ve sert

GÖKDENİZ: Mavi deniz

GÖKER: Gökyüzünün yiğidi,  gökyüzlü erkek, mavi gözlü kimse

GÖKHAN: Oğuz Han’ın oğlu

GÖKMEN: Mavi gözlü ve sarışın kimse

GÖKSAGUN: Mavi gözlü hekim

GÖKSEL: Gökyüzüyle ilgili

Modern Erkek İsimleri

GÖKTAN: Mavi şafak, mavi tan

GÖKTUĞ: Gök renkli, savaşçı, mavi renkli tuğ

GÖKTUN: Göğün ikinci katı

GÖKTUNA: Mavi Tuna

GÖKTUNÇ: Mavi gözlü ve tunç gibi

GÖKTÜRK: Bumin Han’ca kurulmuş olan Türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse

GÖNEN: Mutlu ol, sevin

GÖNENÇ: Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç

GÖRKEM: Gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı

GÖRKMEN: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek

GÜÇLÜ: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer

GÜÇLÜER: Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit

GÜÇLÜTÜRK: Dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk

GÜLTEKİN: Tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi

GÜN: Güneş’in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş

GÜNAL: Kırmızı Güneş, al Güneş

GÜNALP: Güneş gibi ve yiğit

GÜNAY: Güneş ve ay, güneş gören yer, güney

GÜNBERK: Güneş gibi yakıcı ve sert

GÜNDOĞAN: (Güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) Doğan güneş, doğan gün

GÜNDÜZ: Aleni, net, sarih

GÜRBÜZ: Toplu, güçlü dinç erkek

H

Erkek İsimler

Sayıları sınırlı olmakla birlikte unisex denilen, hem kız hem de erkek çocuklarına verilen ortak isimler vardır. Bazı ailelerse eril anlamlı olan erkek isimler üzerinde dururlar. Kataloğumuzda onlara da ait bol miktarda örneğimiz var. 

HABBAB: Seven, sevgili, dost

HABİB:  Sevgili, sevilen, dost

HABİL: Yumuşak ve temiz huylu

HACİB: Kapıcı, kapıcı başı

HAFİ: Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli

HAFİD: Torun

HAKAN: Türk hükümdarı

HAKEM: Hüküm veren

HAKİ: Hikâye eden, anlatan

HAKKI: Doğru olan, irfan sahibi, insaflı

HALDUN: Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan

HALİFE: Birinin yerine geçen

HALİL: Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş

HALUK: İyi ve güzel huylu, geçim ehli, Islama yakışır

HAMDULLAH: Allah Teâlâ’ya hamt eden

HAMMÂD: Çok hamt eden, çok dua eden

HAMZA: Aslan, heybetli, azametli

HAN: Hakan veya hakana bağlı hükümdar

HANEFİ: İstikamet üzere olan

HANİ: Yumuşaklık ve vakar sahibi

HANSOY: Han soylu, bey soyundan gelen

HASAN: Güzel, iyi, hoş

HASEKİ: Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat

HASİBİ: Cömert, hayırhah

HASİN: Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden

HAŞİM: Haşmetli, parçalayan

HAŞMET:  Haşmet, büyüklük, algılaması yüksek

HÂTEM: Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son

Erkek İsimler

HATTÂB: Çok güzel konuşan ve nasihat eden

HATİP: Hitabeden, güzel söz söyleyen

HAYALİ: Hayal eden

HAYATİ: Canlılık, büyük önem taşıyan

HAYDAR: Aslan, cesur, yiğit, kahraman

HAYRANİ: Hayran olan

HAYRETTİN: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı

HAŞİM: Ezen, parçalayan,  hürmet ve ikram eden

HAŞMET: Heybet ve ihtişam sahibi, Tevazu gösteren

HAZIM: ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı

HEPER: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit

HINCAL: Öcünü onda koyma, öç al

HIZIR: Yeşil, herkese yardıma koşan

HİCABİ: Mahcup, utangaç, edepli, terbiyeli, iffetli

HİLMİ: Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin

HİMMET: Lütfeden, gayret eden

HİŞAM: Haya eden, utanan

HUD: Büyük, çok hürmet eden

HULUSİ: Halis, saf, samimi, candan, içi temiz

HURŞİT: Güneş

HUZEYFE: Küçük testici, çömlekçi çırağı

HÜCCET: Senet, vesika, delil

HÜDÂVENDİGÂR: Hükümdar, sultan, âmir, hâkim

HÜDAVERDİ: Allah verdi

HÜDAYİ: Huda’nın kulu

HÜMAYUN: Mübarek, mutlu, padişaha olan

HÜSAMETTİN: Dinin keskin kılıcı

HÜSEYİN: Küçük,  güzel

HÜSREV: Padişah, hükümdar, sultan

I

Çocuk İsimleri

Her aile, çocuğunun  topluma yararlı bir birey olmasını arzular. Bebeğine vereceği ismin onun karakterine etki edeceğini düşünür. O yüzden çocuk isimleri araştırırken anlamlarına da özenle dikkat eder. Bundan dolayı sayfamızda isimleri  anlamlarıyla birlikte oluşturduk. 

ILGAR: Akın

ILGAZ: Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağlar topluluğu

ILGIT: Hafif esinti

IŞIN: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi

Çocuk İsimleri

IŞINER: Işın saçan yiğit

IŞITAN: Aydınlatan, ışık veren

ITRİ: Güzel kokulu

IHLARA: Aksaray ilinde bulunan ünlü mağara

İ

Modern Bebek İsimleri

Bazı ebeveynler, çok az bilinen, bazen de hatta hiç duyulmamış, dönemin kompozisyonunu çağrıştıran modern bebek isimleri arayışında olurlar. Kataloğumuzu öyle oluşturduk ki, her kesime rahatlıkla hitap edebilsin, aradıklarını bulabilsinler. 

İBRAHİM: İnananların babası, halkların babası

İÇÖZ: İçi özü olan

İDRİS: İlim sever, kiraz türü

İHSAN: Hakkından fazlasını veren

İHVAN: Sadık, samimi, candan dost

İKRAM: Yüceltme, uğurlama, konuk etme

İKRİM: Kerem sahibi, cömert

İLBAY: Bir ilin, bir obanın yöneticisi

İLBER: Üst düzey devlet memuru

İLBEY: Ülkenin beyi

İLBİLGE: Ülkenin, yurdun bilgesi

İLDENİZ: Ülkenin, yurdun denizi

İLHAMİ: İlham sahibi

İLHAN: Hükümdar, imparator

İLKAN: İran’da İlhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran Türk

İLKE: Ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı

İLKER: İlk yiğit, ilk erkek

İLKHAN: Birinci padişah, şahane

İLKUT: Kutlu ülke, kutlu yurt

İLTAN: Ülkenin ışığı

Modern Bebek İsimleri

İLTAY: Ülkenin yavrusu, çocuğu

İLTEKİN: Ülkenin şehzadesi

İLTER: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, yurtsever

İLTERİŞ: Ülkeyi derleyip toplayan

İMADETTİN: Din direği, devleti ayakta tutan

İMAM: Numune, rehber, önder, başkan

İMGE: Düş, görüntü, tasarım

İMRE: Dost, arkadaş, ağabey

 

İMREN: Beğenilenin benzerini edinme İsteği, imrenme

İNANÇ: Fikre bağlı, doğru, emin

İNAYETULLAH: Allah’ın lütfu, ihsanı

İSHAK: Güler yüzlü

İSKENDER: Büyük kumandan, savaşçı

İSLAM: Müslüman, Hakka teslim olan

İSMAİL: Allah Teâlâ’ya çok ibadet eden

İZZET: Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi

İZZETTİN: Dinin değeri, gücü ve ululuğu

J

Değişik Erkek İsimleri

Bazı ailelerse, modern veya klasik oluşuna bakmaz, oğluna vereceği ismin farklı olmasını arzular. Çünkü onlar için bebeği biriciktir, eşsizdir. O yüzden de değişik erkek isimleri arayışına girerler. Onlar da kataloğumuzu incelediklerinde aradıklarını bulacaklardır diye tahmin ediyoruz. 

Değişik Erkek İsimleri

K

Anlamlı Erkek İsimleri

Bazı erkek bebeklere aile büyüklerinden birinin veya sevdikleri bir sanatçının isimleri verilir. Onlar örneğin çocuğumun ismi anlamlı olsun diye  pek takılmazlar. Bazılarıysa anlamlı erkek isimleri üzerinde çok titiz davranırlar. Bu gruptakiler alfabetik sırayla verdiğimiz isimlerden çok yararlanacaklardır.

KAAN: Kağan. Hanların hanı, şahin şah

KABİL: Kabul eden, önde olan

KADEM: Ayak, adım

KÂDİR: Tükenmez güç ve kudret sahibi

KADÎR: Çok güçlü, çok kudretli

KADI: Hüküm, karar ve hakimlik

KAĞAN: Hakan, han, İmparator

KALENDER: Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş

KÂMİL: Eksiksiz, kemale ermiş, olgun, terbiyeli

KÂMRAN: İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar

KANAT: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları

KANBER: Bir mekanın gediklisi

KANDEMİR: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir

KANER: Kanlı yiğit

KANSU: Çerkez Memluk beyi, Çin’de bir il,

KAPLAN: Kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan

KAPTAN: Öncü, komutan, takım şefi

KARACA: Dağ keçisi, yaban keçisi

KARAN: Karanlık

KARTAL: İri ve güçlü, yırtıcı bir kuş

KASIM: Taksim eden, bahşeden

KÂŞİF: Keşfeden kişilik, araştırmacı

KAYA: Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert

KAYATÜRK: Kaya gibi sağlam ve sert Türk

KAYI: Sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora

KAYIHAN: Güçlü kağan, sert han, sağlam han

KÂZIM: Öfkesini, gazabını yenen

KELEŞ: Güzel yakışıklı, bahadır

KEMAL: Bilgi ve fazilet sahibi

KEMALETTİN: Dinin olgunluğu, eksiksizliği ve değeri

KERAMET: Kerem, ihsan, evliyada görülen harika

KERAMİ: Soylu, şerefli

KEREM: Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık

KEREMŞAH: Çok cömert, çok eli açık, çok soylu

KERİM: Cömert, ulu

KERİMCAN: Özü cömert kişi, yüce kişilik

Anlamlı Erkek İsimleri

KESKİN: Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili

KEŞŞAF: Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran

KEY: Büyük hükümdar, padişah

KILIÇ: İki yüzü keskin eski bir silah

KIRAÇ: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak

KIVANÇ: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç, övünç

KİRAM: Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar

KOÇER: Koç yiğit, yiğitler yiğidi

KOÇHAN: Yiğit kağan

KONUR: Kumral, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu

KONURALP: Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit

KOR: ateş olmuş kömür ya da odun parçası, kıpkırmızı

KORALP: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit

KORAY: Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay

KORCAN: Kor ateş gibi kimse

KOREL: Kor ateş durumuna gelmiş el

KORER: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek

KORHAN: Ateşli, canlı, güçlü hükümdar

KORKMAZ: Hiçbir şeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli

KORKUT: Büyük dolu tanesi

KÖKSAL: kökleş yerleş

KUBİLAY: Moğol İmparatoru, Kubilay Han

KUDDUSİ: Mukaddes, ulvi, pak.

KUNT: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert

KUNTER: Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit

KURT: İşini iyi bilen, aldanmaz

KURTULUŞ: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma

KUTAY: İyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay

KUTER: İyilik getiren yiğit, kutlu yiğit

KUTLAY: Uğurlu Ay, kutlu Ay

KUTLU: İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal

KUTSAL: Uğurlu, kutlu

KUTSAY: Uğurlu say

KUZEY: Yön

L

Bebek Erkek İsimleri

Bir bebeğe isim verirken  gerçekten isimler üzerinde düşünmeye değer. Hele bebek erkek ise daha da dikkat etmeli. Zira bir ömür boyu o adı üzerinde taşıyacaktır.  Bir hayli geniş çaplı listemizden yararlanmanızı tavsiye ederiz. 

LAÇİN: Bir cins şahin – Sarp, yalçın

LAMİ: Sert, çatık kaslı veya Aslan

LEMA: Her şeye gücü yeten

LEMİ: Becerikli, atılgan

Bebek Erkek İsimleri

LEVENT: Boylu poslu, yakışıklı

LOKMAN: Ahlaki öğütler veren hekim

M

Erkek İsimleri ve Anlamları

Oluşturduğumuz bu geniş çaplı isim listesi, tamamıyla erkek isimleri ve anlamları üzerinedir. Maksimum derecede faydalanacağınızı tahmin ediyoruz. Facebook yorumlarıyla düşüncelerini paylaşmanızı dileriz. 

MACİT: Şan ve şeref sahibi

MAHDUM: Hizmet edilen, evlat

MAHİR: Kabiliyetli, yetenekli

MAHMUR: Sarhoş, uykulu, baygın gözlü

MAHMUT: Övülmüş, methedilmiş, sena edilmiş

MAHSUN:  Sarp, sağlam, güçlendirilmiş

MALKOÇ: Gösterişli yiğit

MAZLUM: Halim selim, sakin, sessiz

MURAT: İstek, arzu, maksat. Seçilen

MAZHAR: Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan

MECDEDDİN: Dinin büyüğü

MECNUN: Deli, divane, delice seven

MEDENİ: Şehirli, bilgili ve görgülü

MEMATİ: Doğarken annesi ölen

MEMDUH: Övülmüş

MEMUN: Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin

MERİÇ: Irmak adı

MERİÇTAN: Meriç kıyısındaki sabah vakti

MERT: Sözünün eri, yiğit, bahadır

MERTCAN: Dürüst, özü sözü bir

MERTER: Sözünün eri; yiğit

MERTKAL: Her zaman mert olarak yaşa

MERTOL: Sözünün eri ol, yiğit ol

MESTAN: Mest olmuş, bayılmış

METE: Hun Türklerinin büyük hakanı

METİN: Sağlam, dayanıklı

MİR: Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar

MİRAÇ: Merdiven, yükselen

MİRKELAM: Kibar konuşan, hoş sohbet

MİRZA: Hükümdar soyundan gelen, beyzade

MİSBAH: Lamba

MİTHAT: Methetme, övme

MUAMMER: Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli

MUAZ: Sığınan, korunan, sarılan

Erkek İsimleri ve Anlamları

MUHAMMET: Yerde ve gökte çok övülen

MUHARREM: Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş

MUHTAR: Seçilmiş, seçkin

MUHTEREM: Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli

MUHTEŞEM: Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan

MUHİTTİN: Dini ihya eden

MUKTEDİ: Tâbi olan, uyan

MUKTEDİR: İktidarlı, gücü yeten

MUKTEFİ: İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan

MURAT: Amaç, maksat, istek

MURATHAN: İstediğini elde etmiş hükümdar

MURTAZA: Güzide kişi, razı olunan kişi

MUSLİH: Islah eden, düzelten

MUSTAFA: Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide

MUTAHHAR: Temizlenmiş, mübarek

MUTASIM: Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan

MUTEBER: Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen

MUTEMED: Kendisine itimat edilen, güvenilen

MUTLU: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar

MUTTALİB: Talep eden, isteyen

MÜBAREK: Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı

MÜBEŞŞİR: Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren

MÜJDAT: İyi haber, müjdeli haber

MÜKERREM: Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş

MÜLAYİM: Yumuşak huylu, medenice hareket eden

MÜMTAZ: İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş

MÜREN: Akarsu, nehir, ırmak

MÜRSEL: Gönderilmiş, yollanmış, nebi

MÜRŞİT: Doğru yolu gösteren

MÜSLÜM: Müslüman olan, teslim olan

MÜŞİR: İşaret eden, yol gösteren, mareşal

MÜZDAD: Artmış, çoğalmış, uzun

N

Erkek Çocuğu İsimleri

Teknoloji ilerleyince, anneler isterlerse ultrasona giriyor ve bebeğinin bir erkek olduğunu doğmadan öğrenebiliyor.  Eğer hangi ismi vereceği konusunda kararsız kalırsa erkek çocuğu isimleri sorgusuyla araştırmaya başlıyor. Biz de onlara kolaylık olsun istedik. 

NABİ: Haberci, haber veren

NAHİT: Venüs, Zühre yıldızı, ergenliğe erişmiş

NAİL: Muradına eren, ermiş

NAMDAR: Meşhur namlı, ünlü, tanınmış

NAMIK: Yazıcı, kâtip, yazar

NART: Yürekli, yiğit

NASREDDİN: Dine yardım eden

NAŞİT: Şiir okumada usta olan

NAYMAN: Sekiz, sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu

NEBİ: Haberci, haber getiren, peygamber

NECAT: Kurtuluşa, selamete eren

NECATİ: Kurtulan, felah bulan

NECCAR: Dülger, marangoz, doğramacı

NECDET: Kahraman, yiğit, efe

NECİH: Başarılı, galip, muzaffer

NECMETTİN: Dinin yıldızı

NECMİ: Yıldız

NEDİM: Güzel sohbet eden

NEFİ: Kazançlı, kârlı

NEJAT: Soy nesil, nesep, tabiat

Erkek Çocuğu İsimleri

NESİMİ: Hoş ve mülayim

NEŞAT: Sevinç, neşe, keyif

NEŞET Yetişen, ileri gelen, doğan

NEVZAT: Yeni doğmuş çocuk

NİHAT: Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter

NİJAD: Soy

NİYAZİ: Yalvaran, yakaran, dua eden

NİZAM: Düzen, usul, tertip, yol, kaide, sıra, dizi

NİZAMETTİN:  Düzenli, tertipli

NOGAY: Saltanat sahibi

NOYAN: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi

NUAYM: Hayat güzelliği, refah

NUMAN: Refah, konfor

NURETTİN: Aydınlatan, dinin getirdiği nur

NURİ: Işıklı, nurlu, ışıktan gelen

NURKUT: Aydınlık sal, ışık ver

NURSAL: Aydınlık sal, ışık ver

NUSRET: Yardım, başarı, üstünlük,

NUYAN: Soylu kişi, Noyan

NÜZHET: Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık

O

Dünyanın En Güzel Erkek İsmi

Bütün ebeveynler ama özellikle anneler ve de özellikle erkek bekleyenler istiyorlar ki; yavrularına dünyanın en güzel erkek ismini versinler. Sayfamızı bu türden anneler için titizlikle hazırladık.

OĞUZ: Doğru, sağlam, güçlü, genç

OĞUZHAN: Oğuzların hükümdarı

OKAN: Anlayışlı, kavrayışlı

OKTAY: Hiddetli, kızgın, sinirli

OLCAY: Şans, talih

OLGAÇ: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili

OLGUN: Karakteri oturmuş, görgülü

OLUŞ: Olma biçimi, var oluş

OMAY: Beğenilen, sevilen

ONGU: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk

Dünyanın En Güzel Erkek İsmi

ONUR: Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum

ONURAY: Onurlu ve Ay gibi güzel

ORAY: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay

ORHAN: Şehrin hâkimi

OSKAY: Neşeli, şen, sevinçli

OSMAN: Toy denilen bir kuşun yavrusu, kötü kokuya düşman

OYTUN: Kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal

OZAN: Halk şairi, geveze

Ö

Güzel Bebek İsimleri

Bütün bebekler güzeldir ama anneler için kendi bebeği en güzel olanıdır. Dolayısıyla yavrusu için güzel bebek isimleri içinden seçeceği bir bazen de birden fazla isim koyacaktır. Buyursunlar listemizden seçsinler. 

ÖCAL: Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al

ÖDÜL: İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan

ÖĞÜN: Kendi kendini yücelt, övün

ÖĞÜNÇ: Övünülecek şey, kıvanç, övünç

ÖKE: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi

ÖKMEN: Akıllı, zeki

ÖKTEM: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü

ÖKTEN: Güçlü, yiğit

ÖMER: Hayat, canlılık

ÖNAL: Önce davran, başa geç

ÖNALAN: Önce davranan, önde giden

ÖNCEL: Selef; yol açan, yol gösteren

 

ÖNCÜ: Önder, yol gösteren, önde giden

ÖNCÜER: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit

ÖNDER: Yol gösterici, kılavuz, şef, lider

ÖNEL: Bir işin yapılması için verilen süre

ÖNER: Önde gelen yiğit önde giden erkek

ÖVER: İyiliği, güzelliği çokça vurgular

ÖVGÜ: Övmek için söylenen güzel söz, övme

ÖVÜN: Kendi kendini öv, kendini yücelt

ÖVÜNÇ: Bir niteliği nedeniyle övünme işi

ÖZAY: Özü Ay gibi

ÖZBEK: Yürekli, doğru, namuslu

ÖZBERK: Özü sert, özü sağlam

ÖZCAN: Bir kimsenin kendi öz canı olan

ÖZDEMİR: Sağlam kişilikli ve duruşlu

Güzel Bebek İsimleri

ÖZDİLEK: İçten dilenen şey, içsel dilek

ÖZDOĞA: Özce doğaya benzeyen kimse

ÖZDOĞAN: Özü canlı

ÖZEL: Olağandan ayrı

ÖZEN: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme

ÖZENÇ: Özenme işi, özen

ÖZER: Özü yiğit, özce erkek, yiğit

ÖZERK: Kendi kendini yöneten

ÖZGEN: Sorumsuz, özgür

ÖZGÜ: Belli bir kimsede bulunan, başkasında olmayan

ÖZGÜL: Özü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan

ÖZGÜN: Hiç kimseye benzemeyen

ÖZGÜR: Başkasının kölesi olmayan, hür

ÖZİNAL: Özü inanç verici

ÖZİNAN: Özü inandırıcı

ÖZKAN: Soylu kan

ÖZLER: Göreceği gelir, hasret çeker

ÖZMEN: Özlü kimse, içten kimse

ÖZOK: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse

ÖZOL: Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol

ÖZSEL: Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel

ÖZSOY: Özü temiz, soylu kimse

ÖZTAN: Gerçek şafak

ÖZTEKİN: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade

ÖZTUNA: Gerçek Tuna Irmağı

ÖZTUNÇ: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç

ÖZTÜRK: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk

P

En Güzel Erkek İsmi

Bebeğine hangi ismi vereceği konusunda kararsız olan aileler özellikle erkek çocukları olmuşsa en güzel erkek ismi ile alakalı tartışma bile yaşayabilirler. Münakaşaları kısa sürsün diye bu geniş arşivi onlar için hazırlamış bulunuyoruz. 

PAKDEMİR: Sert, sağlam, demir gibi

PALA: Kısa ve geniş kılıç

PAMİR: Orta Asya’da yükseltilerle dolu kütle, yayla

PARS: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, Yırtıcı bir hayvan

PASİN: Eski bir Türk oymak adı

PEKCAN: Sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın

PEKER: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit

PEKİN: Kuşkuya yer olmayacak denli kesin

En Güzel Erkek İsmi

PEKİNER: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit

PEKŞEN: Çok şen

PERK: Sağlam, güçlü, sert, berk

POLAT: Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert

POLATALP: Çelik yiğit

POLATHAN: Çelik gibi sert han, çelik kağan

POLATKAN: Çelik kan, sağlam kan

PUSAT: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

R

Yeni Erkek İsimleri

Yeniliğe açık olan ebeveynler bu özelliklerini çocuklarına verdikleri isimlerle de gösterirler. Bilindik olmayan yeni erkek isimleri üzerinde yoğunlaşırlar ki; tam da onlar için güzel bir liste oluşturduk. 

RACİ: Sezgi, anlayış, dikkat

RACİH: Üstün, kıymetli, faziletli

RAFET: Merhamet etme, acıma, esirgeme

RAGIP: İçtenlikle isteyen, özleyen

RASİM: Resmeden, resim yapan

RASİN: Beyaz ay, dolunay

RAŞİT: Dürüst, güvenilir

RAMAZAN: Çok sıcak olan, günahları yakan

RAMİZ: İşaret koyan, işaretle konuşan

RAUF: Pek esirgeyen, çok merhamet eden

RECAİ: Rica eden, dua eden, Allah Teâlâ’ya yalvaran

RECEP: Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli

REFAH: Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma

REFET: Acıyan, merhamet eden

Yeni Erkek İsimleri

REFİK: Yüce, ulu

REHA: Candan, cana yakın

REİS: Baş, başkan

REMZİ: Sembol, işaret ve gizliliğe ait

RENAN: Kızıl kan

RESÜL: Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber

REŞAT: Kahraman, cesur, savaşçı

REŞİT: Yiğit, cesur

RIDVAN: Razı, memnun, cennetin kapısındaki melek

RIFAT: Yükseklik, yücelik, büyük rütbe

RIZA: Kadere razı olan

RUŞEN: Sabah güneş doğarken zaman

RÜÇHAN: Üstün olan

S

Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Hayatın manasına  vakıf olan bilimsel yapıdaki aileler çocukları için anlamları güzel olan erkek bebek isimleri üzerinde fazlasıyla dururlar. Bu yapıda kişiler için arşivimizi oldukça geniş tutmuş bulunmaktayız. 

SADETTİN: Dinin mübarek kişisi

SADRİ: Göğüsle ilgili, göğse ait

SADULLAH: Allah Teâlâ’nın saadeti

SADUN: Uğurlu olan, uğur getiren

SAFA: Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen

SAFFET: Saf, halis, temiz

SAFFAN: Saf, halis

SAĞCAN: Sağlıklı can, sağlıklı kimse

SAĞLAM: Dayanıklı, kolay bozulmaz, güvenilir, dürüst

SALMAN: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan

SALTUK: Kendi başına bir varlığı olan; Doğu Anadolu’da kurulan

SÂMAN: Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli

SANALP: Ünlü yiğit

SANBERK: Ünü sağlam

SANCAR: Eski Türk adlarından; kısa kama

SANÇAR: Sancar

SANER: Ünlü yiğit, tanınmış kimse

SANLI: Çok tanınmış, herkesçe ünlü

SARAN: Çevresini kuşatan, çevreleyen

SARP: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik

SARPER: Dik başlı yiğit, sarp yiğit

SARPHAN: Sarp kağan

SARUHAN: Sarı kağan, sarı han

SAVAŞ: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması

SAYGIN: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören

SAYHAN: Saygı gösteren kağan

SEÇEN: İyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse

SEÇKİN: Seçilerek en iyi diye ayrılan, seçilmiş

SEÇKİNER: Herkesçe beğenilen yiğit

SEDAT: Doğru ve haklı

SEL: Önüne gelen her şeyi alıp götüren taşkın su

SELAHATTİN: Dine bağlı, dini düzgün

SELAMİ: Barış, huzur ve selamet sahibi

SELMAN: Barışçı, sulhçu

SELÇUK: Küçük sel; tez canlı,  sevecen, hızlı

SENCER: Halden bilen kimse,  kale, hisar

SENER: Sen yiğitsin

SERDAR: Asker başı, kumandan, komutan, reis

Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

SERHAT: Sınır boyundaki asker

SERGEN: Sergilenmiş olan, sergi; raf

SERT: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz

SERTAÇ: Başa konan taç

SEVBAN: Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış

SERVER: Baş, reis, bir topluluğun ileri geleni

SERVET:  Zenginlik, varlık

SEYHAN: Çukurova’da Adana’dan geçerek Akdeniz’e dökülen büyük ırmak

SEYHUN: Orta Asya’da bir ırmak

SEYFETTİN: Dinin askeri, dinin kılıcı

SEYFİ: Kılıç kuşanmış, asker

SEYFULLAH: Allah’ın kılıcı, askeri

SEYMEN: Çiftlik bekçisi

SEYYİD: Efendi, bey, Peygamber efendimizin soyundan gelenler

SEZGİN: Sezen sezici, duygulu, hassas

SİNAN: Mızrak, süngü

SİRAC: Lamba, ışık, güneş, ay

SİRACEDDİN: Dinin kandili

SİYAMİ: Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden

SOMER: Katışıksız yiğit, tam yiğit

SONA: sona gelen, son çocuk

SONER: Son yiğit

SORKUN: Bir tür söğüt

SOYDAN: Soylu, iyi bir soydan gelen

SOYER: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit

SOYHAN: Soyu han olan, kağan soylu

SOYKAN: Soylu kan

SOYLU: Temiz tanınmış bir aileden olan

SÖKMEN: Bir Selçuklu beyi

SÖNMEZ: Sürekli olarak yanar

SÖZEN: İyi ve güzel konuşan kimse

SÖZER: İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse

SUNULLAH: Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı

SÜALP: Asker yiğit

SÜER: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit

SÜMER: Aşağı Mezopotamya’da devlet kuran bir kavim

Ş

Popüler Erkek İsimleri

Popüler kültürün yoğunlaşmasıyla birlikte pek çok aile bebeğine isim verirken  popüler erkek isimleri içerisinden seçim yapmak isterler. Böylelikle çocuğu üzerinde o dönemin yansımasını oluşturlar. Listemiz mutlaka işlerine yarayacaktır. 

ŞABAN: Aralık, fasıla

ŞABİ: Cemaat ehli

ŞADAN: Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar

ŞÂFİ: Şefaat eden, şifa veren

ŞAHABETTİN:  Dinin yıldızı

ŞAHAN:  Şahlar, şahin

ŞAHAP: Alev, ateş parçası, akan yıldız

ŞAHİN: Yırtıcı bir kuş, doğan

ŞAHİNALP: Şahin gibi yiğit

ŞAHİNER: Şahin gibi yiğit

ŞAHSÜVAR: Usta binici, çok iyi ata binen

ŞAN: İyi tanınma, ün

ŞANAL: Adın iyi ün sahibi olsun

ŞANLI: Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi

ŞANLIBAY: İyi ün sahibi ve varsıl kimse

ŞANSAL: Adını, şanını her yana duyur, şan ver

ŞANVER: Ünün, şanın her yana yayılsın

ŞARANİ: Saçı gür

ŞECAEDDİN: Dinin kahramanı, dinin yiğidi

Popüler Erkek İsimleri

ŞEHLEVENT: Uzun boylu, yakışıklı genç

ŞEMSETTİN: Dinin güneşi

ŞEMSİ: Güneş gibi parlayan

ŞEN: Yaşamından, neşeli

ŞENER: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek

ŞENOL: Her zaman neşeli ol

ŞENSOY: Soyu şen kimse, şen soydan

ŞERAFETTİN: Dinin şereflisi

ŞEREF: Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak

ŞEVKET: Kuvvetten doğan haşmet

 

ŞEVKİ: Şevkli, neşeli, istekli

ŞEYBAN: Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı

ŞİHAB: Cesur, parlak yıldız, kıvılcım

ŞİHABEDDİN: Dinin parlak yaldızı

ŞİMŞEK: Buluttan gelen çok yoğun elektrik akımı, çok hızlı kimse

ŞİNASİ: Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan

ŞİR: Aslan

ŞÖLEN: Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapılan

T

İslami Erkek İsimleri

İbadetine düşkün, dinini tam olarak yaşama gayretinde olan pek çok aile ise  bebekleri için özellikle kuran’da geçin islami erkek isimleri içerisinden seçim yapma arzusundadır.  İsim tabanımızda onlar için de geniş yer ayırdık. 

TACETTİN: Dinin tacı

TACİ: Taçlı

TAHSİN: Kale gibi sağlamlaştırma

TAKİ: Günahtan kaçınan, dinine bağlı

TALAS: Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına

TALAT: Yüz, çehre, dindar

TALAY: Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz

TALAZ: Dalga, kasırga, fırtına

TALHA: Bir zamk ağacı

TALU: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin

TAMAY: Dolunay, Ay’ın dolgun durumu

TAMER: Tam yiğit

TAN: Şafak

TANALP: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

TANAY: Şafak kızıllığının Ay’ı, şafak vaktinin Ay’ı

TANBERK: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse

TANBEY: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi

TANER: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

TANERK: Şafak gücü; güçlü şafak

TANJU: Yücelik, ululuk, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan

TANKUT: Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak

TANSEL: Şafak vaktinin seli

TANSOY: Şafak gibi güzel soydan kimse

TANSU: Şaşkınlık verecek denli güzel, olağanüstü,

TANYEL: Şafak vaktinin yeli

TANYER: Şafağın doğduğu yer

TARAN: Tarla, geniş toprak, geniş yer

TARHAN: Soylu kimse, bey, zengin

TARKAN: Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse, dağınık

TARIK: Sabahyıldızı, parlak yıldız

TAŞAN: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan

TAŞAR: Kabına sığmaz, coşar, coşkun

TAŞKIN: Taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını

TAYFUR: Uçan, yükselen

İslami Erkek İsimleri

TAYLAN: Uzun boylu

TAYYAR: Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan

TEKAY: Biricik Ay

TEKİN: Uğurlu, hayırlı

TEMEL: Asıl, esas

TEOMAN: Hun İmparatoru Mete’nin babası

TEVFİK: Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma

TINAZ: Ot ya da saman yığını; ekin yığını,

TİMUÇİN: Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz’in asıl adı

TİMUR: Demir gibi sağlam

TİMURTAŞ: Demir ve taş gibi sağlam

TOKCAN: Doymuş kimse

TOKER: Gözü gönlü tok yiğit

TOLGA: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri koruyucu başlık

TOLONAY: Dolunay, Ay’ın on dördündeki durumu

TOLUN: Dolgun, dolun, bedir

TONGUÇ: Ilk çocuk; çocuk

TOPRAK: Kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış

TOROS: Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ

TOYGAR: Çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay

TUFAN: Afet, felaket, çok şiddetli yağmur

TUNA: Irmak

TUNACAN: Sevgili Tuna, can Tuna

TUNCEL: Tunçtan yapılmış el

TUNCER: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit

TUNÇ: Koyu kızıl alaşım

TURAN: Cesur atılgan, yiğit

TURANŞAH: Cesur Türk hükümdarı

TURGAY: Küçük kuş, sığırcık

TURGUT: Belde, yerleşme merkezi, mesken

TUTKU: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim

TÜRKCAN: Can türk, sevgili Türk

TÜRKER: Yiğit Türk, er Türk

TÜRKMEN: Oğuz Türklerinin bir kolu

U

Dini Bebek İsimleri

Çocuklarının da kendileri gibi dindar olmasını arzu eden aileler, çocuklarına isim verirken dini bebek isimleri üzerine yoğunlaşırlar. Listemizde çok miktarda mevcuttur ve muhtemelen aradıklarını bulacaklardır. 

UBEYDULLAH: Kul, köle

UÇAR: Sezgi, anlayış, dikkat

UFUK: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır

UĞUR: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi

UĞURALP: Dünya, varlık

UĞURCAN: uğur getiren şafak vakti

ULAÇ: yaşama bağlayan

ULAŞ: yetiş, eriş

Dini Bebek İsimleri

ULU: çok büyük erdemli olan, yüce.

ULUÇ: Beyaz ay, dolunay

ULVİ: Manevi değeri yüksek

UMUT: ümitli olmak

URAL: Aydınlık gece

UTKU: Yüce, ulu

UYGUR: Şerefi en yüksek olan

UZAY: Sonsuz boşluk

Ü

Farklı Erkek İsimleri

Bazı aileler hiçbir yönden sıradan görünmek istemezler. Bu özelliklerini çocuklarına verdikleri farklı erkek isimleri noktasında da gösterirler. Geniş kataloğumuzdan bu ebeveynlerin de mutlaka yararlanacaklarına inanıyoruz. 

ÜLFET: Muhabbet, konuşma, kaynaşma, tanışma

ÜMİT: Umulan, beklenen şey

ÜNAL: Ad sahibi ol, tanın

ÜNALAN: Ad sahibi olan, ünlenmiş

ÜNALP: ünlü yiğit

ÜNAY: Ay gibi güzel ve şöhretli

ÜNER: Tanınmış yiğit insan

Farklı Erkek İsimleri

ÜNKAN: Tanınmış bir soydan gelen

ÜNSAL: Namını herkes duysun

ÜNVER: her yana adını duyur

 

ÜSAME: Bir aslan cinsi

ÜSTÜN: Yenen, galip gelen

ÜZEYİR:  Duygulu, hüzünlü

V

En Popüler Erkek İsimleri

Bekar dönemlerinde arkadaş grupları içinde popüler olan kişilikler, evlenip çoluk çocuk sahibi olduklarında, özellikle oğulları için en popüler erkek isimleri nelerdir diye araştırırlar. Oldukça geniş tuttuğumuz arşivimiz tam onlar için desek yeridir. 

VAHAP: Bağışlayan, ihsan eden

VAHDET: Bir ve tek olma

VAKKAS: Savaşçı, okçu

VAKUR: Ağırbaşlı, temkinli

VAKIF: Duran, ayakta duran

 

VÂLÂ: Yüksek, yüce

VARGIN: İsteğine ulaşan, kavuşan, erişen

VAROL: Var olmakla ilgili, yüceltme

VASFİ: Nitelikli şahsiyet

VECDİ: İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen

 

En Popüler Erkek İsimleri

VECİT: Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan

VECİHİ: Bir kavmin büyüğü

VEDAT: Sevgi ve dostluk gösteren

VEFA: Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren

VELİ: Ermiş

VELİT: Yeni doğmuş çocuk

VEYSEL: Kurt, zeki ve pratik

VEYSİ: Yoksul, muhtaç

VOLKAN: Yanardağ

VURAL: Vurarak al

Y

İsimler ve Anlamları

Bu postumuzda özellikle erkek çocukları için isimler ve anlamları başlığıyla geniş çaplı bir arşiv oluşturduk. Pek çok ailenin kataloğumuzda bulunan isimlerden  yararlanacağından emin olduğumuz için bu katkımızdan dolayı memnuniyet hissetmekteyiz. 

YAĞAN: Yağmur, kar, yağış

YAĞIN: Yağmur, yiğit

YAĞIZ: Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları

YAHYA: Canlı, hayat süren

YAKUT: Parlak, kırmızı değerli taş

YAKUP: Erkek keklik, takip eden, izleyen

YALÇIN: Düz, çıplak ve dik, düz, kaygan

YALIM: Alev, ateş uzantısı

YALMAN: Kılıç ucu, sarp, dik

YALVAÇ: Tanrı’nın habercisi, elçisi

YAMAÇ: Dağın eğik yüzeyi, bayır

YAMAN: Güç etki ve becerikli

YASER: Bolluk, zenginlik

YASİN: Kur’an’da bir sure adı

İsimler ve Anlamları

YAŞAR: Uzun ömürlü olsun

YAVER: Yardım edici, imdada koşan

YAVUZ: Yaman, korkusuz

YEKTA: Tek, eşsiz, benzersiz

YENER: Üstün gelen, kazanan

YILDIRAY: Parlak ışık veren ay

YILDIRIM: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması

YILMAZ: Hiçbir şeyden korkup çekinmez

YİĞİT: Güçlü, kahraman, alp

YUNUS: Sıcak denizlerde yaşayan memeli türünden balık

YUNUSHAN: Yunus ve han bileşik isim

YUSUF: eklenecek, ilave edilecek

YÜCEL: Yüce bir duruma gel

YÜKSEL: Manevi anlamda yüce ol anlamında

Z

En Güzel Türk Erkek İsimleri

Daha ziyade milliyetçi fikirler üzerine yoğunlaşan çiftler, bebeklerine isim verirken en güzel Türk erkek isimleri içerisinden seçim yapacaklardır. Listemizde onlar için de bol miktarda veri bulunmaktadır. 

ZAFER: Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme

ZÂFİR: Zafer kazanan, üstün gelen

ZAHİT: Dinin yasaklarından kaçınan, günahtan kaçan

ZAMİR: Yürek, iç, vicdan

ZEKAİ: Çabuk anlayışlı, keskin zekâlı

ZEKERİYA: Erkek zat

ZEKİ: Akıllı, hızlı kavrayan

ZEYD: Artan, çoğalan

En Güzel Türk Erkek İsimleri

ZEYNEL: Süslü

ZİHNİ: Akla yatkın

ZİVER: Süs, ziynet ehli

ZİYA: Işık, aydınlık, nur

ZİYAD: Fazlalık, çokluk, bolluk

ZÜBEYR: Akıllı

Bunları da Beğenebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: