gül ve haç kardeşliği (ROSE CROİX) gizli örgütü

Rozikrusyenler olarak da anılan gül ve haç kardeşliği , en önemli simgelerden esinlenerek türetilmiş, 16. Yüzyılda Avrupa’da kurulan gizemli ve siyonist bir örgüttür

   Dünyayı yöneten güçler arasında çok önemli bir yeri olduğu iddia edilen Gül ve Haç kardeşliğinin kurucusu olduğu iddia edilen Christian Rosenkreutz,. on altı yaşında Arabistan, Mısır ve Fas yolculuğuna çıkıp Müslüman ülkelerde uzun süre dolaştı. Sonunda varlığı bugün bile tartışmalı Damcar adlı bir kente gitti. Orada matematik, astroloji ve büyü bilgilerini öğrendi. .

Gül ve Haç Kardeşliği Özeti

Gizem dolu bir kitap olduğu söylenen ‘M’ kitabını Arapçadan Avrupa dillerine çevirdi. Doğulu bilgelerle fikir alışverişinde bulundu. Rosenkreutz’ın Basra’daki, Saflık Kardeşliği Örgütü yani İhvanı Safa’dan etkilendiği de düşünülmektedir. Safa’nın sufileriyle fikri benzerliği vardı. Bu öğretilerden esinlenerek Rosecroix yani Gülhaç teşkilatını oluşturmuş ve çevresine müritler toplayarak hareketi başlattı. Adının anlamı Türkçe, ‘Hıristiyan Gül-Haç olan Rosen Kreuatz, iddialara göre yüz altı yıl yaşamıştı

Gül haç, gizli cemiyetler arasında gizem örtüsü tam olarak aralanamamış bir örgüttür. Bu örgüt, mistik konularla ilgileniyor gibi görünse de yüzyıllardır büyük bir sabırla gizli plânlarındaki dünyanın felsefi temellerini oluşturmak için uğraştığı iddiası oldukça yoğundur.

Gül haç, on yedinci yüzyılın başlarında Avrupa’da ortaya çıkmış ve o yıllarda gizemli Gülhaç bildirileri elden ele dolaşmaya başlamıştır. Bu bildirilerin arkasında eski mitolojilerde ve Hıristiyan teolojisinde simgesel önemi olan ‘Gül’ ve ‘Haç’ motiflerini birleştiren bir işaret vardı. Örgüte adını veren de işte bu gül ve haç amblemiydi. Amblem, kırmızı bir haçın ortasına oturtulmuş bir gülden ibaretti.  

Masonlarla Kaynaşma

Gülhaç örgütünün, zaman içinde masonlukla iç içe girdiği görülmekte. İngiltere’de, 1650’li yıllarda Gülhaç örgütü, kudretli bir yapıya sahipti. O devirde Gülhaççılar,  Kabul Edilen Masonlar unvanı altında localara alınmış ve öğretilerini yaymak için de duvarcı loncalarının sembolizmini kullanmışlardı. Kendilerince bunlar İnsanlığın manevi tapınağını kurmaya çalışan sembolik masonlardı. Mason mabetlerinde, Kabalacı ve Hermesçi görüşlerle ayin usulünü değişikliğe uğratmış ve mürit adayına Hiram’ın ölümünü, çürüyüşünü ve dirilimini yaşatan ikrar ayinini ve ‘üstat’ rütbesini getirmişlerdir. Modern masonluk pelikan, kendi küllerinden doğan Anka, iki başlı kartal gibi en tipik gizemci sembollerini Gülhaç gizemciliğinden almıştır

gül ve haç kardeşliği
İzmir Palas

Bazı yazarlara göre; son yüzyılın Türkiye’sine damgasını vurmuş olan siyasilerin en elit çekirdeği, hep mason ve Gül ve Haç şövalyesi unvanlı kişilerdi. Prens Halim Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa, Yargıtay Başkanı Fuat Hulusi Demirelli, Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Hazım Atıf Kuyucak, DP Milletvekili ve Manevi Cihazlanma Derneği Başkanı Dr. Ekrem Tok, Mukbil Gökdoğan, Prof. Sahir Erman, Dr. Enver Necdet Egeran, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, İstanbul Valisi Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Meclis Başkanı Kazım Özalp, Celal Bayar, Ali Kemren, Şeyh Ataullah Efendi, Amiral Mehmet Ali Paşa, Servet Yesari, Başvekil Hasan Saka, Devlet Şurası Başkanı Mustafa Reşit Mimaroğlu, Muhip Nihat Kuran bunların başlıcalarındandır.

TEŞVİKİYE’deki  İzmir Palas, önünden geçenler için tarihi eski bir bina görünümünde. Ancak binanın diğer katlarından ayrı olarak küçük bir kubbeyi andıran ve sütunlar üzerine oturtulan bir küçük yapı binanın gizli bir sembolü aslında. Gül ve Haç Kardeşliği’nin İstanbul’daki toplantılarına ev sahipliği yaptığı için binada örgütün gizli sembolleri kullanıldı. Apartmanın kapısında yeşil çiniler üzerindeki gül motifleri de yine örgütün simgesiydi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: