havayı suya dönüştüren makina içilebilir su üretiyor

Havayı Suya Dönüştüren Makina

Water-Gen adını taktıkları jeneratör, havayı vakumluyor, soğutuyor sonra filtrelerden geçiriyor ve bu surette sonuçta içilebilir nitelikte su elde ediyor.  Dünyada 780 milyonun üzerinde insanın içilebilir nitelikte suya erişme sorunu olduğu göz önüne alındığında, “havayı suya dönüştüren makina” üretiminin bu insanlar için ne derecede önemli olduğu ortaya çıkıyor. 3 farklı model olarak üretilen makinelerin en büyük hacimli olanı, bir günde 825 galon su üretme kapasitesine sahip. Ofisler için geliştirilmiş olan küçük hacimli modeller ise günde 4 galon civarında içilebilir su oluşturabiliyor. Prototip olarak ortaya çıkarılan bu makinelerin 2017 yılı içerisinde seri imalatına gidilerek dünyada su ihtiyacı yoğun olan bölgelerde satışa sunulması hedefleniyor

Su sorunu

Dünya nüfus artışına karşılık mevcut su kaynakları nüfus artış oranı göz önüne alındığında ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.

Mevcut su kaynaklarından endüstriyel ve tarımsal amaçlı optimum bir biçimde yararlanmak için yapılması gereken tesislerin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların Üçüncü Dünya Ülkelerinde karşılanamaması önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

.

Havayı suya dönüştüren makina
Çevre kirliliği

Çevre kirlenmesinin en önemli boyutunu Üçüncü Dünya Ülkelerinin sanayileşme çabaları oluşturmaktadır. Bu ülkeler gelişmiş ülkelerin gelişirken geçirdikleri yolları takip etme durumunda olduğundan ve çevreyi koruyucu tedbirleri alacak finansal kaynağa ve teknolojik bir güce sahip olmadıklarından, çevre kirliliği su kirliliğini de beraberinde getirmektedirler. Ortadoğu’da yürütülen kendi kendine yetebilen tarımsal üretim gücüne ulaşma politikasından dolayı bazı ülkelerin aşırı su kullanma talepleri su meselelerinin artmasına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Evsel, tarımsal ve endüstriyel atıkların, gölleri ve akarsu havzalarını kirletmemesi için tedbirlerin alınması zorunlu hale getirilmiştir. Su arzına yönelik önlemlerin, su talebini yönlendirici ekonomik, sosyal, yasal ve kurumsal önlemlerle bütünleştirilmesi gerekmektedir

Havayı suya dönüştüren makina
Sulama Hizmetleri

Halkın sulama işletme ve bakım hizmetlerine katılımından elde edilen olumlu sonuçlar, Dünya Bankası uzmanlarınca da büyük bir başarı olarak nitelendirilmekte ve Türkiye örnek ülke olarak seçilmiş bulunmaktadır. Özellikle Suriye, Irak ve Mısır’ın bu deneyimlerden faydalanması, hem su tasarrufu sağlanması hem de işbirliği ortamı yaratılması bakımlarından önem taşımaktadır.

Havayı suya dönüştüren makina
Su kıtlığından en çok etkilenecek ülkeler

Az yağış alan 12 Ortadoğu ülkesi su kıtlığı içinde yaşamaktadır. Bu ülkeler Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Tunus, BAE, Yemen, Bahreyn. Ortadoğu ülkelerinde özellikle Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Sudan ve Mısır’ın kullandığı suyun üçte birinden fazlası sınırları dışından gelmektedir

 

Havayı suya dönüştüren makina
“Zorlu doğa koşullarına kafa tutan motosiklet”  konulu makaleye buradan ulaşabilirsiniz. “Her türlü yüzeye ilk kez mobil bir yazıcı ile yazmak mümkün oldu” konulu makaleye de isterseniz buradan girebilirsiniz.   Kaynak water-gen

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: