masonluk nedir nasıl mason olunur

Masonluk nedir diye baktığımızda, başlangıcının 17'nci yüzyılın başlarına dayandığı düşünülen ve beyan edildiği yönüyle bir çeşit 'Kardeşlik' organizasyonudur. Dünyanın birçok ülkesinde beş milyon üyesi bulunmaktadır
masonluk nedir

   Masonluğun köklerini Çin’den Ortadoğu’ya, Eski Yunan’dan Şaman rahiplerine, eski Mısır’dan Avrupa’nın şövalye tarikatlarına kadar dünyanın çeşitli yer ve topluluklarına dayandırmak olasıdır.

   Cünkü Masonik ritüellere bakıldığında bu uygarlıkların tamamının etkileri görülebilmektedir. Fakat Masonluğun çok uzun yıllar boyunca çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmesi ve 1390’da Regius el yazmasına kadar hiçbir kayıt tutmamaları nedeniyle, asal kökeni hakkında net ve kesin bir yargıya henüz varılabilmiş değildir. Tüm dünyadaki Masonlar köklerini MÖ 10.yüzyılda yapılmış olan Hazreti Süleyman Mabedi işçilerine dayandırsalar da, bu işçilerin de önceden bu işi yaptıkları ve oraya hep birlikte gittiklerinin bilinmesi, kökenleri daha eskiye taşımaktadır.

   ‘Mason’ kelimesi taş ustası anlamına gelir. Başlangıçta mason loncaları gerçekten masonlardan, yani taş ustalarından oluşmaktaydı fakat daha sonra nedeni bilinmeyen bir şekilde, taş ustası olmayan bir kaç kişi bu loncalara girdi ve bu akımla birlikte oluşan yeni gruba ‘Hür ve kabul edilmiş mason’ (free mason) dendi

Sembolizm

Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda’da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2 milyona yakın üyesi bulunmaktadır. Tarihte ve günümüzde legal sistemlerde önemli yerlerde politik adamları ve bağlantıları bulunmaktadır

Masonlar için sır ve gizliliğin bir gereği olan sembolizm çok büyük önem taşır. Masonlukta semboller, Masonik ilkeleri daha iyi anlatmak, ritüellerin içerdiği aşamaları ve öğütleri belleklere iyice yerleştirmek bunların uzun ömürlü olmalarını sağlamak için kullanılırlar. Sır olarak nitelendirilen şeylerin başında Masonik işaretler, sözcükler ve simgelere verilen anlamlar gelir.

Masonluğun piri ve en büyük ismi olarak, Hazreti Süleyman Mabedi’nin Baş Mimarı Hiram Abif’in ismi üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır. Bu efsanevi kişilik, günümüz Masonluğunun en önemli ritüellerinde yer alır ve insanın kendisini yüceltmesi yolculuğundaki son noktanın, yani Kâmil İnsan olabilme serüveninin zirvesinin sembolü olarak, Hiram şahsiyeti ve isminde vücut bulur.

Hirak Abif

Masonlukta çok önemli bir yeri Büyük Üstat Baş Mimar Hiram Abif, Tanrı’ya atfedilen ilk yapı olan Süleyman Tapınağı’nın yapımında yanında çalışan ve Üstatlık sırrı ile gizli kelimesini öğrenmek için güç kullanmak isteyen üç Kalfa tarafından öldürülmüştür. Hiram Abif’in gömüldüğü yer belli olmasın diye üzerine bir akasya ağacı dikilmiş ve böylece akasya, Masonlar için kutsal ve özel bir anlama bürünmüş, Üstat derecesinin önemli sembollerinden birisi olarak kabul görmüştür.

Farklı bir dernek hüviyeti altında ve farklı bir yerde toplantılarını gerçekleştiren, 3. derecesinin üzerindeki dereceler için rit adı verilen Masonik yollar ve öğretiler izlenir. Bu ritlere katılmak veya katılmamak Üstat derecesine sahip Masonların kendi isteklerine kalmış bir seçimdir, zorunlu veya yapılması gereken bir yükümlülük değildir. Bu derecelerin çalışmaları, Masonluğun ilk üç derecesinde verilen öğretilerin gizlerine ve sırlarına daha vakıf olabilmek için yapılan araştırmaların yanı sıra yüksek felsefi ve spiritüel çalışmaları da içinde barındırır.

Türkiye’deki Mason Localarının da kabul ettiği İskoç Ritüeline göre masonluk 33 derece üzerine düzenlenmiş bulunmaktadır.

masonluk nedir
MASONLUK DERECELERİ
 1. Derece: Çırak
 2. Derece: Kalfa
 3. Derece: Usta
 4. Derece: Ketum Üstat
 5. Derece: Mükemmel Üstat
 6. Derece: Sır Kâtibi
 7. Derece: Nazır
 8. Derece: Bina Emiri
 9. Derece: Dokuzlar’ın Seçilmiş Üstadı
 10. Derece: Onbeşler’in Seçilmiş Üstadı
 11. Derece: Yüce Seçilmiş Şövalye
 12. Derece: Üstat Mimar
 13. Derece: Solomon Krallığı’nın Şövalyesi
 14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)
 15. Derece: Doğu Şövalyesi (Kılıç Şövalyesi)
 16. Derece: Kudüs Prensi
 17. Derece: Doğu ve Batı Şövalyesi
 18. Derece: Salipverdi Şövalyesi (Güllü Haç Şövalyesi)
 19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)
 20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı
 21. Derece: Prusya Şövalyesi
 22. Derece: Lübnan Prensi (Krali Balta Şövalyesi)
 23. Derece: Sır Sandığı Başkanı
 24. Derece: Sır Sandığı Prensi
 25. Derece: Tunç Yılan Baş Şövalyesi
 26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)
 27. Derece: Kudüs Tapınağı’nın Hakim Amiri
 28. Derece: Güneş Şövalyesi
 29. Derece: Saint Andre Büyük İskoçyalısı
 30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi
 31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan
 32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi
 33. Derece: Büyük Genel Müfettiş

Sunulan anlatıların yanında, esasen masonluğun amacının şöyle olduğu söylenmektedir; malum olduğu üzere Yahudilik ırka dayalı bir dindir ve Yahudi soyundan gelenler ancak Yahudi olabilir. Böyle olunca, uluslarası Siyonizm’in dünyanın her yanında etkin olabilmesi için, yeterli sayıda Yahudi olmaması eksikliğinden kaynaklı sorunu çözmek için mason kulüpleri kullanılmaktadır. Bu nedenle, Yahudi olmayanları mason yaparak siyonizme hizmetkâr eder hale getiriliyor. Dünyanın hemen her ülkesinde belli mevkilere gelen insanlar, bu örgüte üye yapılıyor ve hem örgüt ondan istifade ediyor, hem o kişi örgütün desteğini alarak daha yüksek mevkilere gelebiliyor.

Nasıl Mason Olunur?

Nasıl mason olunacağına dair geniş bir tefrika Türk Mason Derneğinin sitesinde uzun uzadıya anlatılmış. 
İlaveten belirtmek gerekir ki; aktif bir mason tarafından teklif edilmedikçe bir kişinin kendi başına müracaatı söz konusu değildir. 

Opus Dei Örgütü Nedir

ku klux klan örgütü nedir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: