Tavistock nedir gizli örgütlerle ağ kurmuş yapılanma mıdır?

Tavistock nedir diye bakıldığında; insanların düşüncelerini yönlendirme amacıyla kurulmuş, görünürde bir enstitü özünde ise gizli teşkilatlarla ağ oluşturmuş bir yapılanma olduğu sonucuna ulaşılıyor.

   Yetmiş yıldır ABD hükümetlerinin olaylara nasıl bakacağı ve yürüteceğine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Enstitünün psikolojik ve tıbbi çalışmalarının çoğu gizlilik derecesi taşımaktadır. Enstitü, 300’e yakın beyin yıkama araştırması yapan alt kuruluşa sahiptir. En büyük müşterisi ABD Savunma Bakanlığıdır.

Subliminal Mesajlar

 Bu bakanlığa, sivil savunma, ulusal güvenlik, askeri politikalar, silahlanma ve silahların kontrolü ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır. İddialara göre; Freud’un beyin yıkama yöntemleri ve subliminal mesajlarla beyin yıkama yöntemleri üzerine çalışmak ve bu yöntemlerin kitleler üzerinde nasıl kullanılacağını aştırmak ana konularıdır.. Dünyanın her bölgesindeki farklı kültürlere ve farklı siyasi iklimlere yönelik operasyonlarda başrolü oynadıkları ve istihbarat örgütlerine onların akıl ve yöntem verdiği iddia edilmektedir.

Tavsitock Nedir ?

   1921 yılında Londra’da İngiliz Ordusu Psikolojik Savaş Bürosu Başkanı Sir John Rawlings-Reeese tarafından kurulmuş, Rockefeller Vakfinın yaptığı büyük bağışlarla 1946 yılında görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılmıştır. Enstitü ve gerçekleştirmekle olduğu çalışmaları ABD’nin en iyi korunan sırrı olmaya devam etmektedir. Enstitü  bugün; Sussex Üniversitesi, Stanford Araştırma Enstitüsü, Esalen, Massaclıusetts Institute of Tecnology (MİT), Hudson Enstitüsü, Heritage Vakfı, Georgetown Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (CSİS), ABD Dışişleri kadrolarının eğitildiği Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Rand Corporation, Mitre Corporation, The Mont Pelerin Topluluğu, Trilateral Komisyon, Ditchley Vakfı ve Roma Kulübü gibi gizli gruplara kadar uzanan bir ilişkiler ağı geliştirmiştir. Tüm OSS (Stratejik Hizmetler) (Casusluk Bürosu) ve CIA Programları Tavistock’un rehberliğinde oluşturulmuştur.[pullquote] Tavistock’un tüm bu vakıflarla birlikte yaptığı çalışmaların ortak amacının; varlığı tehlike sayılan hareketleri etkisiz kılmak ve kontrol altına alınmak istenen ülkelerde operasyon yapabilmek olduğu ifade edilmektedir[/pullquote] Günümüzde Tavistock; ABD’deki Vakıflar ağını 13 milyar dolarlık bir bütçe ile organize etmektedir. Tavistock, stratejik misyonunu “Endüstriyel ulus-devletlerden post-endüstriyel küresel Dünya Devletine dönüş ve yönetimin az sayıda oligark’a devredilmesi” olarak belirlemiştir. Enstitü politik ve sosyal olaylara karşı reaksiyon verme, düşünce ortaya koyma ve oy vermeye yönelik araştırmalar yapıp kamuoyunu şekillendirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Pisikolojik Harp Sanatı

Tavistock görünürde bir düşünce üretme merkezi olarak faaliyet göstermekle birlikte esasında dünya ülkelerin siyasi ve ekonomik yönünü belirlemek için “psikolojik harp” faaliyetleri geliştirdiği iddia edilmektedir. Yine bu iddialara göre Tavistock teşkilatı; İlluminati ve masonların da üstünde bir örgüttür. CIA’nın beyin yıkama ve algı mühendisliği gibi psiko sosyo kültürel savaş araçları “uyutma projesi” içinde yer alır. CIA, bu uyutma projesi için “insan hakları” ve “yardım kuruluşlarına” gizli fonlar aktarır. Etkin ve prestijli vakıfların CIA’ya fon aktararak gençlik grupları, işçi sendikaları, üniversiteler, yayınevleri vb kuruluşlara sayısız gizli operasyonlar düzenlemesini sağlar. Bunlara 1950’lerden itibaren ‘İnsan Hakları Grupları da ilave edilmiştir

Aytunç Altındal Anlatıyor

Merhum Yazar Aytunç Aytındal’a göre ise; dünya üzerinde yaklaşık 3000 kuruluşu idare eden bir gizli yapılanmadır. Altındal, konu hakkında katıldığı Televizyon programlarında 1914’ten sonra İngiltere’de Lord Tavistock diye tanınan bir şahsın kendi malikanesinde, savaşta ruhsal durumları bozulmuş, paranormal olaylar yaşadığını söyleyen askerlerin rehabilitasyonu için bir merkez kurduğunu ve bu merkezin daha sonra TIP alanında, özellikle de subliminal denilen insanın psikolojik yapısını etkileyen düzenleyen, kontrol eden veya ölüme sürükleyebilen çalışmalara dönüştüğünü ileri sürmektedir.

İnsanlar Hasta Ediliyor

Yine Altındal’a göre,” Tavistock enstitüsü; İlluminati, Gülhaç ve çeşitli masonik grupların bir üst bileşkesi olarak hizmet etmektedir. Günümüzde gerçek Tavistock en gizli örgüttür. Türkiye’de Tavistock üyesi bazı doktorlar çıkabilir. Hastaneler olabilir. Onların hastaları vardır, hasta ettikleri insanlar vardır. Ama Tavistock, siyasette ve hemen her alanda etkili bir kuruluş. İnsan psikolojisini yönlendiren, değerler sistematiklerini etkileyen her alanda bu kuruluşun üyelerini görmek mümkün. Değerler sisteminden iki kavramda yönlendirme yapılsa, siz artık, siz olmaktan çıkmışsınızdır. Tavistock, 5. kol faaliyetleri denilen alanlarda faaliyet göstermektedir. Bir de Tavistock denilen element vardır. Bu element insan zihnini bulandıran bir maddedir ve bu örgüt tarafından bu madde kullanılmaktadır” demişti.

Dünya Düzeni Diktatörleri

Birçok araştırmacının iddialarına göre, Tavistock’un öncelikli hedefi, “halkın psikolojik gücünü kırmak”tır. Bu amaçla Dünya Düzeni diktatörlerine muhalefeti engellemek, aile bağını zayıflatarak, aile, din, onur, milliyetçilik ve seksüel anlayışlarını çökertmek için teknikler geliştirmek Tavistock bilim adamlarınca yıllarca üzerinde çalışılan konulardır. Tavistock Programları, kontrol edilecek toplumdaki “kişilerin kimlik ve ırksal mensubiyetlerinin çökertilmesine göre tasarlanmıştır.” Tavistock stratejilerinden biri de “uyuşturucu haplar” kullanılması ve “seksüel davranışların çarpıtılmasıdır”. Bu amaçla 1960’ların LSD kullanımı kültürü (günümüzdeki bonzai kullanımı yaygınlığı gibi) ve öğrenci devrimi için CIA 25 milyon dolar para harcamıştır. Tavistock’un çalışmalarıyla, Küba Füze Krizi, birbiri peşi sıra dünyanın değişik yerlerinde siyasi liderlerin öldürülmesi, ve TV’lerde her gün defalarca yayınlanan kanlı ve vahşi Vietnam Savaşı görüntüleri ile sarsılan ve bunalan 1960’lar Amerikan ve dünya gençliği zihinlerini sürekli meşgul eden milliyetçilik, sosyal sorumluluk, kamu yararı, etik değerler dünyasından uzaklaştırılarak, bireyselliği öne çıkaran rock müzik, uyuşturucular, holiganizm ve çarpık seks dünyasında teselli bulur hale getirilmiştir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: